Управління Бізнес Процесами Business Course Of Management! Бізнес-ua!

Державна політика своїми економічними важелями регулює недобросовісну конкуренції з боку інших країн, а міжнародний маркетинг пропонує нові методи просування товарів на світові ринки та відтворювальний механізм міжнародної економіки [11, 147—148]. Говорячи про виникнення терміну “маркетинг”, ми стикаємося зі складним багатогранним явищем. З одного боку, маркетинг виступає як економічне явище, економічні відносини, як специфічна функція продавця, …

Управління Бізнес Процесами Business Course Of Management! Бізнес-ua! Read More »