Конференції Наука в ДонНУ

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року в м. Питання, які порушила Катерина Скиба під час панельної дискусії, стосувалися проблем зовнішньої академічної мобільності, спричинених війною, ефективних способів розв’язання цих проблем, підтримки українських студентів і ЗВО, а саме ролі окремих ЗВО та європейської політики в цілому в цьому процесі. Катерина Скиба наголосила, що створення детальних інформаційних ресурсів і каталогів для міжнародних програм, що охоплюють віртуальну мобільність, сприятиме підвищенню доступності й обміну необхідною інформацією між університетами та студентами. Крім того, участь у європейських альянсах і платформах, орієнтованих на диджиталізацію мобільності, є важливим етапом у створенні структурованої основи для ефективної міжнародної співпраці й сприяє виробленню єдиної стратегії та обміну найкращими практиками. Віримо, що прецедент такого партнерства стане запорукою успіху розвитку IT-технологій в освітній галузі, а спільні розробки та напрацювання здійснять науково-технічний прорив для скорішої перемоги України над ворогом. Конференцію зареєстровано в базі науково-технічних заходів України Державної наукової установи у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

міжнародні наукові конференції 2017

Після видання збірника матеріалів, ми одразу направимо його вам електронною поштою. Сертифікат учасника (оформлюється англійською мовою) буде надіслано рекомендованим листом. У той же час, участь України у міжнародних грантових програмах сприяє збільшенню фінансування наукових проектів з України, популяризації наукових розробок, над якими працюють вітчизняні вчені.

II Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи»

В матеріалах конференції висвітлено статті вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на І Міжнародній Інтернет-конференції «Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства» 2-4 квітня 2013 року в м. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіченість» присвячені проблемам сучасного освітнього процесу, співвідношенню знань і цінностей, становленню особистості в умовах інформаційного суспільства. У збірнику розміщені матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам під-вищення енергетичної ефективності в теплоенергетиці, житлово-комульному секторі, енергоефективним технологіям в будівництві та міському господарстві, використанню поновлюваних джерел енергії. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери»

В Державній науковій установі у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Сертифікат учасника є документом, який підтверджує апробацію матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо. 12 Порядку присудження наукових ступенів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова.

Учасники симпозіуму матимуть можливість презентувати електронний збірник матеріалів і сертифікат учасника як підтвердження участі у міжнародному симпозіумі. Офіційний веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка». Заради збереження безпеки, з 24 лютого 2022 року ГО “Інстутут інноваційної освіти” працює в обмеженому режимі. У ці тяжкі часи кожен живе і працює заради перемоги України.

III-я Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи»

В дату проведення конференції на сайті у розділі «Архів» буде опубліковано збірник з працями учасників та їх сертифікати. Додатково учасникам буде надіслано сповіщення про публікацію. Всі учасники (автори, наукові керівники) отримають окремий іменний сертифікат про участь з серією та номером.

Сьогодні спостерігається стійка тенденція того, що вітчизняні вчені виїжджають з України для проведення досліджень, передачі досвіду та реалізації грантових проектів до інших країн через недостатнє фінансування і підтримку з боку держави. «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»26-27 квітня 2017 р. Роботи публікуються https://rio-berdychiv.info/novini/na-pravakh-reklami/item/23689-zavitaite-u-hosti-do-khaty-lobstera-boba-u-lobster-bobs-crazy-crab-shack-vid-pragmatic-play.html в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність інформації, яка наведена в роботах, та залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання. Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам, а також усім, хто цікавиться сучасними проблемами науки та освіти.

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіченість» присвячені актуальним питанням філософії знання, філософії освіти ХХІ століття, забезпечення якості освіти та її оцінювання, успішного поєднання традицій та інновацій в китайській освіті та культурі, зв’язку освіти та національної безпеки. Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, листопада 2023 року. Регіональні конференції1Регіональна науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти»Українськак.б.н., доц. В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на Міжнародній науково-методичній інтернет-конференції «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування» 24 квітня 2013 року в м.